ישראל שפייזר, מטפל הוליסטי, רעננה

"קיבלתי מקורס הנומרולוגיה את היכולת לראות את המטופלים שלי יותר לעומק, ברובד נוסף מעבר לנראה" .

ישראל שפייזר, מטפל הוליסטי, רעננה