אתי שקד, מנחת הורים, מושב ארבל

"כמנחת הורים הנומרולוגיה חידדה את הבנתי ודייקה את דרכי בהנחיה.

"חנוך לנער על פי דרכו"
הנומרולוגיה מכוונת אותנו להבין מהי דרכו של הנער, מה מניע אותו ואותנו
מה החוזקות הגלויות והסמויות שנוכל בעזרתו ליצור קשר נעים ומיטבי עם ילדינו.
לשפר ולהרגיע את האווירה בביתנו"

אתי שקד, מנחת הורים, מושב ארבל

חדש בדיגיטל