פרשת השבוע

משה מלמד אותנו שיעור במנהיגות

פרשת מטות מסעי

פרשת השבוע "מטות מסעי, מלמדת על סיום 42 המסעות מ"ב המסעות במדבר וההתכוננות לכניסה לארץ ישראל
הפרשה פותחת בדיני נדרים והפרתם וממשיכה במלחמת בני ישראל מול מדיין. בני ישראל מנצחים ומחלקים שלל. שבט ראובן ושבט גד העשירים, מבקשים נחלה בעבר הירדן המזרחי ולא בארץ ישראל שממערב לירדן.
ה' אומר למשה , "נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך". כזכור, נגזר על משה למות לפני כניסת הארץ ואף על-פי שידע את העובדה הזו, הוא מגלה מנהיגות, נלחם במדיינים כיוון שציווי ה' וטובת העם, עומדים לנגד עיניו.
מה תכלית המסע במדבר? ומה זה אומר לגבינו?
התכלית בתהליכים: להיפרד מהשלילי, להיפרד ממה שלא משרת אותנו, מדפוסים חוסמים, אמונות מגבילות, רגשות שלילים, מפחדים, מחוסר בגרות, מתחושת הריק והשממה בתוכינו (מדבר).
ולמה זה חשוב? על מנת לקבל נחלה בארץ המובטחת ולהיות חלק מאותם אנשים שעשו תהליך אמיתי והתחברו למקום שלהם, ליעוד ומימוש עצמי, לזוגיות טובה, לשמחה עאשר מגיעים לנחלה, לארץ זבת חלב ודבש .
בימים אלו, ימי תשעה באב, זו הזדמנות לכולנו, בין אם אנחנו דתיים, חילונים, מסורתיים, לנהוג בהתבוננות עמוקה, להביט לעצמינו ולראות איך אני מתקן את עצמי, איך אני לא מבקר, שופט, מתלהם, איך אני זוכר את החברים, משפחה וכל מי שצריך יד מושטת.
ימים אלו לא ימים גשמיים (לא נהוג בהם לעבור דירה, לחתום חוזים, לערוך מסיבות או שמחות ועוד, לא קונים דברים חדשים) רק מתבוננים וחושבים חושבים על תורתו של רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך".
תנו לעצמכם מחשבה, זמן וכוח, להקדיש שבוע זה בצורה כזו או אחרת לאחר, בין אם קרוב משפחה שנזקק, חבר, שכן, או כל אדם אחר.