פרשת השבוע

מעתה ניתן לאזן את חשבון הבנק שלנו !!!

פרשת "האזינו"

ולא רק את חשבון הבנק, אלא גם את המשקל או את האכילה הרגשית, את הבריאות שלנו ועוד כמה דברים בחיינו שצריכים איזון . הרמז לאיזון, טמון עמוק בפרשת "האזינו״.

פרשת השבוע "האזינו", הפרשה לפני אחרונה בתורה. רוב הפרשה כתובה כמו שיר, "שירת האזינו" והיא למעשה המסר, צוואה אחרונה של משה לעם ישראל ולדורות הבאים.

"האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי "
פרשת האזינו, יש בה הכוח לאזן. בתוכה יש את אותיות האיזון והיא נאמרת בתוך תקופת מזל מאזניים .
בתקופה זו אנחנו צריכים להאזין לעצמינו ולבחון היכן החלקים הפחות מאוזנים בחיינו .

מתי אנחנו מאזינים? כשיש לנו עצירה, כאשר יש לנו זמן מבחירה או שלא מבחירה .
במרוץ החיים התובענ , אנחנו מתקשים להאזין, להקשיב ובהתאם לדבר את הרצונות שלנו. אנחנו מדחיקים, מתעלמים, מוותרים ולאט לאט יוצרים הפרת איזון בחיינו.

זה יכול להיות בסביבה המשפחתית, זוגית, מקצועית, כספים, בריאות ועוד.
כשאנחנו לא מאוזנים בכל תחום ולא משנה מה זה משפיע עלינו בריאותית.
למשל, כאשר אנחנו סובלים מכאבים כרוניים מתמשכים, או בעיה שחוזרת על עצמה, או כל דבר ש"מפיל אותנו". כשמשהו אחד לא מאוזן, זה משפיע על תחום אחר בחיינו .
כדי להבין כיצד ניתן לצאת מהפרת האיזון ומהקושי, אנחנו צריכים לעצור!

אנחנו חייבים וצריכים לעצור, לבודד רעשים, להקשיב ומתוך הקשבה יגיע הדיוק, יגיע הקול הפנימי הצלול שידריך ויכוון ויסביר ויסייע לשנות, לתקן ולהביא את עצמינו למקום הכי נכון, המאוזן. כשאנחנו שם, אנחנו יודעים .

צריך לבוא לשנה החדשה מאוזנים כמיטב יכולתנו .

התקופה היא של חשבון נפש. בין ראש השנה ליום כיפור, עשרת ימי תשובה ועד הושענא רבה, יש עדיין זמן וצריך להתבונן .