פרשת השבוע

כיבוד אב ואם

פרשת כי תצא

"כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקייך בידך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר, והבאת אל תוך ביתך וגילחה את ראשה ובכתה ירח ימים"
בפרשה פותחת בכללי יציאה למלחמה וגם מסתיימת במלחמה, מלחמת עמלק בישראל.
הפרשה עשירה במצוות, מתוך 613 מצוות, 74 בתורה.
אחת המצוות המעניינות, הנה מצוות "שילוח הקן" – "כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים קח לך למען ייטב לך והארכת ימים".
אחת הפירושים שגם אם מדובר בעוף או תרנגולת שחוששת לחזור, יש לשלח אותה שוב ושוב – רואים כאן את העוצמה של כיבוד אב ואם – למען יאריכון ימייך.
מה אנחנו למדים? התורה כתובה בצפנים וקודים שרלוונטיים גם היום.
"המלחמה", היא ביצר הרע ובכוחות הרוע ובמחשבות השליליות. היצר הרע מרדים אותנו וגורם לנו לחשוב שאין רע בכלל, אין אויב, אין ניסים.
גם כאשר אנחנו יוצאים למלחמה צריך להיזהר להתרברב, כפי שכתוב בספר משלי "בנפול אויבך אל תשמח"
האישה יפתי התואר – היא הנשמה שיורדת מלמעלה ונשבית בשבי וכדי לטהר את הנשמה, צריך להיות מודע לעשות מעשה. כשאנחנו מודעים ליצר הרע ונערכים להילחם בו, אנחנו בעמדת עליונות.
הפרשה מאפשרת לנו לראות מה רע בחיינו ולפעול לשינוי על ידי מודעות.