פרשת השבוע

הנחש הזה מנסה לרמות , נרמה אותו בחזרה

שבת תולדות

אחרי תקופה ארוכה שהתקשתה להיכנס להריון, רבקה בהריון.
"ויתרוצצו הבנים בקרבה" וה' אומר לה – שני גויים בקרבך, שני לאומים, עשו ויעקב נולדים.
עשו – צייד, יעקב – איש תם יושב אוהלים.
יצחק רוצה לברך את עשו ומבקש ממנו לצוד לו משהו, על מנת שיעשה לו מטעמים
רבקה שמאזינה, מבקשת מיעקב להתחזות לעשו ולקבל במקומו את הברכה
למרות שיצחק מתפלא "הקול קול יעקב והידיים ידי עשו" – לכאורה יעקב עשה מעשה לא מוסרי, אבל זה רק לכאורה.
עשו כששומע, כועס ואפילו רוצה להרוג את יעקב
ומה הכוונה להתרוצצות הבנים בקרבה ?
יצר הרע מול יצר הטוב
עשו מסמל את היצר הרע ויעקב מסמל את היצר הטוב
שני כוחות מנוגדים שנמצאים אצל כל אחד מאיתנו
מבחינה רוחנית יעקב הוא הבכור, מבחינה גשמים עשו. עשו היה צייד, היה עסוק באנרגיה שלילית .
השליליות, הרוע והיצר הרע, הם הבכורה בעולמינו, דומיננטיים, תבלין חזק שמשתלט.
רכילות מול סיפור טוב
אם יש סיפור שלילי, או סיפור פיקנטי על מישהו, זה יתפשט כמו אש בשדה קוצים ובעיקר בעידן של הרשתות החברתיות.
לסיפור חיובי ייקח יותר זמן ואם בכלל, דברים חיובים כמעט ולא מעניינים אותנו.
היצר הרע, והקולות השלילים והמחלישים מנסים ל"צוד" אותנו ואנחנו "ניצודים" בקלות.
"אני לא יכול", "אי אפשר", "לא מעריכים אותי", "זה המזל שלי", "אני לא רואה אופק" ועוד ועוד
איך אנחנו משנים את זה? במניפולציה. כך רבקה מלמדת אותנו. אם לרבקה זה עבד, זה יעבוד גם בשבילנו.
אומרים שנשמתו של יעקב הוא נשמת האדם הראשון, רבקה של חוה ואילו נשמתו של עשיו היא נשמת הנחש !
יש כאן תיקון!!! הנחש רימה את חוה ועכשיו רבקה שגדלה במשפחה של רמאים – לבן, מבינה שבתחבולות תעשה לך מלחמה, רבקה מתקנת ומרמה את עשיו. הנחש מנע מהאדם הראשון את כל הברכות ועכשיו יעקב מתקן ומקבל את הברכה
הברכה של יצחק גורלית ובכוחה של ברכה להשפיע לדורות
תאמצו את "התחבולות" – ותתחילו יום יום להכניס לראש, "אני יכולה", "אני מוערך", "אני אהובה", "מצבי הכספי ישתפר", ועוד.
הפרשה מלמדת אותנו, שכל דרך לגיטימית להילחם בשליליות
הרבה פעמים זה טכני. אפילו שאנחנו מעמידים פנים, צריכים לעשות את זה טכנית על מנת להכניס לתת מודע ולהשריש
למשל ללמוד להחמיא, לחבק, להרגיש, לחייך, לשמוח. ככל שנעשה את זה, נטמיע התנהגויות ותדרים ובקיצור, נטמיע גרסה חיובית של עצמינו.