פרשת השבוע

הגיע הזמן למשפט עצמי

פרשת "שופטים"

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שערייך.
ושפטו את העם משפט צדק, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, צדק צדק תרדוף למען תחיה ".

מה המשמעות? חודש אלול, "שופטים ושוטרים תתן לך, שימו לב דגש לך, לא לכם. כל אחד ואחת צריך/צריכה להתבונן במעשיו, לשפוט, לבדוק לבחון, לתקן.
כל אחד ואחת מאיתנו צריך לקחת אחריות על החלק אצלו היכן שקשה לו, מול סיטואציה או מול אדם אחר .
כל אחד צריך לעשות תשובה. ומה הכוונה לתשובה? להשיב אותנו למצב השורשי, למצב תודעה של האדם שהיה קיים לפני חטא האדם הראשון .
ממש כמו בני מזל בתולה, השואפים לניקיון ושלמות בשל יכולת השיפוט הגבוה שלהם .

איך זה קשור ל"הו'אופונופונו"? שיטה מקסימה מהוואי.
ראשית המשמעות של המילה "הו'אופונופונו" זה השבת הסדר על כנו. בבסיס השיטה עומדים 4 משפטי מנטרות: "אני אוהב אותך", "אני מצטער", "אנא סלח לי", "תודה״. משפטים שאנחנו אומרים לעצמנו תוך שאנחנו לוקחים אחריות למצבים שונים או מערכות יחסים רעועות .
חזרה על המנטרות, מביאה אותנו למצב "תדר אפס", מצב תודעתי שבו אנחנו משתחררים מזיכרונות העבר, על ידי לקיחת אחריות לערוך את הסרט מחדש או להיכנס לסרט אחר. כי לעיתים לא נוכל לשנות את הסרט הקיים .

תזכרו תיקון העולם ותיקון העולם שלנו, מתחיל בנו

אז אני אוהבת אתכם, סליחה, מצטערת ותודה.