פרשת השבוע

בכל גיל אפשר ליצור שינוי לטובה בחיים

וירא

מותר ללמוד מאלוהים על חכמת הדיפלומטיה,על מנת להביא לשקט בתוכנו.
פרשת וירא מלמדת אותנו את חכמת הדיפלומטיה, את סוד הכנסת האורחים ללא תנאי, את שחרור העבר כתנאי להתקדמות, התפתחות וצמיחה, את איזון האגו ובעיקר את סוד השפע.
הפרשה נפתחת בביקור של 3 אנשים בסמוך לאוהל אברהם שמאוחר יותר יסתבר שהם 3 מלאכים, שבאו לבשר לו בשורה שאשתו הלא צעירה, עתידה להביא בן זכר לעולם.
אברהם שעדיין לא ידע שהם מלאכים שעתידים לבשר לו בשורה משמחת, מארח אותם כיד המלך, למרות שהיה אחרי ברית מילה שלו עצמו בגיל מופלג, מה שאומר שמצבו הפיזי לא היה איתן.
שרה כאשר שמעה את הבשורה, "תפסה צחוק".
"ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלתי הייתה לי עדנה ואדוני זקן".
ומה אנחנו מבינים ?
בעיקר את חכמת הדיפלומטיה: שרה מתעלמת מהקושי שלה להביא ילדים, ובוחרת לציין שאברהם זקן, "ואדוני זקן" .
ה' בעד שלום בית ולא מספר לאברהם את מה ששרה אמרה.
וזה מסר חשוב לכולנו, לא תמיד אנחנו צריכים להגיד הכל, בין זוגות, בין חברות,בין אחים, בין קולגות, ואני מוסיפה כל מיני כותבים שליליים ברשת שבמקום למחוק ולהתעלם, נותנים להם במה .
לפעמים בשביל שלום בית, אחדות וחברות טובה, לא צריך להטיח את כל מה שאנחנו חושבים, אלא לראות את כל התמונה .
הדבר השני שאנחנו למדים זה, להסתכל קדימה ולשחרר את העבר השלילי. עיסוק בעבר השלילי רק יתקע אותנו.אשת לוט בחרה שלא לשחרר את העבר ובחרה להסתכל לאחור והפכה לנציב מלח וזהו מסר לדורי דורות .
סוד השפע ,בא לידי ביטוי בנתינה ללא תנאי. אברהם הוא סמל של חסד ונתינה .אברהם היה אחרי ברית שלו עצמו ,לא פשוט בגילו המופלג ולמרות זה, קיבל את האורחים בלב רחב.