פרשת השבוע

איך קשור המספר 7 לשמיני ?

שמיני

מספר 7, מספר טיפולוגי, מסמל את המסגרת הטבעית של הבריאה. הוא מופיע, פעמים רבות בתורה. בשבוע יש שבעה ימים. בסוכה יושבים שבעה ימים, גם בפסח. חג שבועות, חל 7 שבועות לאחר פסח.
היום השביעי, שבת, היום הקדוש. שנת שמיטה חלה בשנה השביעית ועוד דוגמאות רבות.
8 מבטא את הדרגה הרוחנית מעלה הטבע. 8 מייצג את האינסוף, מעל כל המסגרות שאנחנו מכירים.
בשמיני אנחנו מזהים פעמיים את שם השם, יי= שם השם. שמן = "שם משחת ה' עליכם האות".
ואיך הקשר לפרשת השבוע "שמיני" ? ביום השמיני של חנוכת המזבח, שאמור להיות יום שמח (משה והכוהנים מתעלים ומברכים את העם) ואז מתרחש האסון. נדב ואביהוא, מסתלקים בפתאומיות מהעולם הגשמי.
הם ניסו להיות יותר מידי רוחניים, מלאכים , ללא מימוש הגשמיות. הם לא התחתנו, הם הקריבו ש זרה בבית המקדש.
יש כאן מסר ברור, חשוב להיות רוחניים, אבל אסור לרוחניות יתר לנהל אותנו. אנחנו כאן בעולם גשמי והחוכמה של אדם רוחני בעולם הזה, זה להביא את הרוח ליום יום, למציאות הגשמית.
לא מצפים מאיתנו להיות מלאכים. מלאכים מכונים "עומדים" מכיוון שאין להם את היכולת להתגבר על הקושי, בשונה מבני האדם אשר מכונים "מהלכים" שבכל רגע ורגע, יש להם את היכולת להתגבר ולהמשיך הלאה.
תכלית התיקון, זה לשפר ולהשתפר. לטפל במה שמעכב, חוסם.
יש חשיבות להנות מהמקום הגשמי ולא מצפים מאיתנו להיות קדושים או מלאכים.
אגב באותה פרשה, מדברים על נושא של אוכל ותזונה ומעבר לסוגיית הכשרות, המסר הוא מה שכשר עבורי, כלומר מה שנכון לגוף שלי.