פרשת השבוע

איזה תיקונים בחרה הנשמה שלנו?

פרשת משפטים

בפעם הקודמת, ראנו את פרשת יתרו שעסקה בפתיחות המחשבתית, במנהיגות וביכולת לקבל עצות.
פרשת השבוע משפטים יורדת אלינו מהעולם הרוחני לעולם הגשמי ועוסקת בעשה ואל תעשה בחיי היום יום. דיני עבד, איך לדבר לאבא ואמא ועוד רשימה ארוכה של דינים.
מושג הקארמה (שכר ועונש) התחיל ככל הנראה כשבני ישראל היו במדבר
הפרשה הגיעה לאחר קבלת התורה ועוסקת במשפט העברי, בדינים והלכות בין אדם לחברו (נזיקין, גניבה, רצח, איסור עינוי אלמנה ויתום, איסור שוחד, סדר וארגון ועוד, לכאורה חוקים שבשגרה.
בכל פרשת שבוע, יש מסרים מעבר לשגרת החיים, שגם הזוהר והקבלה מנסים להעביר לנו.
הזוהר מפרש שה"עבד" מסמל את הנשמה הרוחנית שמתגלגלת בתוך גוף גשמי "וכי ימכור איש" (הקב"ה) את בתו "הנשמה".
היום לכאורה אין עבדים. אבל יש ועוד איך יש. רובינו, נמצאים בסוג של "עבדות", למחשבות, לדפוסים, לפחדים, לאמונות המגבילות, לשיפוטיות של האחר ושיפוטיות את עצמינו וגם ל"עבדות" בכל הקשור לבחירות בחיים, שמשאיר אותנו במקום הישרדותי וללא חיים (נשימה).
המשפטים והדינים שאוזכרו בתחילת הפרשה, הם החוקים והמדרגות שהנשמה עוברת לפני שהיא יורדת לעולם שלנו.
תכלית הנשמה לתקן, לשפר ולהשתפר. אי אפשר לרמות את חוקיות החיים.
התפקיד שלנו ליצור את החוקים הפרטיים שלנו, לתקן, לשפר ולהשתפר גם כשזה לא נוח. ובהתאם חוקיות החיים תגיב.
חוקים יוצרים סדר, חוקים מסייעים לנו להתמיד
הפרשה הזו מדברת אם כן על "החובות הישנים שלנו" כלומר אותם חובות מגלגולים קודמים.
יש סיפור על יהודי שבא אל הבעל שם טוב וסיפר לו שעמד לדין בפני בית הדין ונמצא חייב.
אמר היהודי לבעש"ט, "אני יודע שאתם דנים אמת והתורה היא אמת ומהצד השני אני יודע שלא עשיתי דבר ואני לא חייב". איך תיישבו את הסתירה הזו".
ענה לו הבעל שם טוב. בגלגול הקודם היית חייב לאיש והגעת לגלגול הזה לעשות תיקון בנושא
בזוהר כתוב, רבי שמעון אמר "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", אלו הם סדרים של גלגול, כי משפטים פירושו דינים, דהיינו דינים של נשמות החוזרות ומתגלגלות לעולם הזה הנידונות כל אחת על פי עונשה או פסיקתה.
כלומר בחיים הנוכחים לא תמיד אנחנו יכולים להבין את התמונה השלמה למה קורה לנו כך וכך, כי לא פעם אנחנו חייבים בדין על התנהגות קודמת ואנחנו באים לתקן את הדין. ההבנה הזו, הידיעה והתובנה, ובעיקר התיקון, משחררים אותנו ומעבירים אותנו שלב.