נומרולוגיה עברית / קבלית

מהו חטא האדם הקדמון

רבים מדברים על נומרולוגיה קבלית, אך עוד קודם לכן, החלה הנומרולוגיה העברית שאותה אנחנו רואים בספר בראשית ששם טמונים סודות בריאת העולם ואת כל הצפנים והקודים המספריים ואת הנומרולוגיה של השמות.

נוסף לספר בראשית, יש את ספר היצירה אשר מיוחס לאברהם אבינו ולמעשה מסביר לנו את הצפנים והסודות הכמוסים אשר קשורים ל22 האותיות ול10 המספרים.

הספר נפתח במשפט: "בשלושים ושתיים נתיבות פליאות…" 22 אותיות ו-10 ספירות .
אגב 32 = לב – התורה נפתחת באות ב' ומסתיימת באות ל'.
הגאון מוילנה כתב : "בראשית ברא אלוהים א-ת.
האותיות נבראו ראשונות והן שיצרו את העולמות. נאמר שבעשרה מאמרות נוצר העולם
בהמשך הגיע ספר הזוהר הקדוש (רבי שמעון בר יוחאי במאה השניה ) שהוא הבסיס לתורת הקבלה שהגיעה בתקופה מאוחרת יותר, במאה ה16 בתקופת האר"י הקדוש.

על-פי הקבלה, שורש נשמתינו טמון בנשמת האדם הראשון
חטא האדם הקדמון, הוביל את הנשמות הראשונות ליפול לעולם הקליפות.
אנחנו מיחסים את חטא האדם הקדמון לאכילת התפוח ליתר דיוק האתרוג, אולם החטא על -פי תורת הסוד שאדם וחוה רצו לדעת את כל סודות הבריאה לפני שהיו מוכנים, מבלי שהכינו כלי מתאים.
מפה נומרולוגית, מלמדת אותנו לצעוד בשביל הנכון ולהכין את הכלי מתאים בעיתוי הנכון וכאשר אנחנו לא עושים כן, אנחנו נתקלים באתגרים רבים.

תאריך לידה עברי, מלמד על המהות הפנימית ודרכו ניתן לראות את נשמת האדם ואת הפוטנציאל שלא בהכרח גלוי לעין בשלבים הראשונים.
דוגמה לחישוב תאריך לידה עברי
ה' אייר התשכ"ז –ה'= 5, אייר=5, התשכ"ז 5727 בצמצום 21=3 כלומר 5+5+2=13=4