חודשי השנה

בכל חודש, יש הזדמנות חדשה לחיים חדשים. חודש = חידוש

"שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה וברכה"

מאז תקופת התנ"ך נעשה שימוש בתופעות אסטרונומיות שונות כדי לבסס הגדרות יהודיות ייחודיות ליממה ולשעות היממה, לחודשים ולשנים.
החודשים והשנים בלוח השנה היהודי, נקבעים, על-פי מחזורי הירח והשמש. החודשים נקבעים לפי הירח ועונות השנה לפי השמש. וההפרש בין השנה הסולרית אשר נקבעת על-פי השמש – 365 יום בשנה לעומת השנה הלוארית, הנקבעת על-פי הירח – 354 ימים בשנה, נתפר על ידי כך שמידי פעם מוסיפים חודש לשנה העברית ויוצרים, שנה מעוברת", כלומר 13 חודשים בשנה.
בעבר, הסנהדרין בירושלים היה זה שקבע את ראשי החדשים. והחל מהמאה הרביעית, נוסד לוח שנה קבוע, המבוסס על הסודות השמורים של הסנהדרין.
מקור שמות כל החודשים מהשפה הבבלית.

תפילה לברכה לראש חודש
את הברכה לראש חודש מברכים בשבת לפני ראש החודש ובראש החודש עצמו שמתחיל מערב קודם.