כל הפוסטים בנומרולוגיה

מפה נומרולוגית

מפה נומרולוגית מורכבת מניתוח של מספר פרמטרים מפת הלידה של האדם, מהווה את "תוכנית העבודה" של האדם בעולם הזה. מה

שם האדם

איזה יסוד יש בשם שלכם? "אות ואות באינספור צירופים מצטרפות למילים ומשמעויות עשרים ושתיים אותיות יסוד חקקן, חצבן, צרפן, שקלן

מאפייני המספרים

תכונות המספרים בתאריך הלידה מוביל, יוזם, השגי, תחרותי, פרפקציוניסט, אקטיבי, רציונלי, לבד או בודד. אגו מנהל או מנוהל רגישות, הכלה,